Welcome to สถานพยาบาล อภิณพเวชกรรม
CALL: 036-246-902

บริการบริษัทประกัน

ประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลมรับ

อัสซิคูราซิโอนิ เจเนราลิการประกันภัย

      Assicurazioni Generali S.p.A. หรือเพียง Generali เป็น บริษัท ประกันภัยของอิตาลีซึ่งใหญ่ที่สุดในอิตาลีและเป็นประเทศที่สามในโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองตรีเอสเต ในปี 2010 Assicurazioni Generali Group เป็นกลุ่มประกันรายใหญ่อันดับสองของโลกโดยรายได้หลังจาก AXA 

เอไอเอ กรุ๊ป ลิมิเต็ด

      เอไอเอกรุ๊ปลิมิเต็ดหรือที่รู้จักในนาม AIA คือกลุ่มประกันชีวิตในเอเชีย – แปซิฟิกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สาธารณะ มีบริการด้านประกันภัยและการเงินการเขียนประกันชีวิตสำหรับบุคคลและธุรกิจตลอดจนการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพรวมถึงการวางแผนการเกษียณอายุและการบริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง