Welcome to สถานพยาบาล อภิณพเวชกรรม
CALL: 036-246-902

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                    ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลอภิณพเวชกรรมพร้อมให้บริการท่านด้วยโปรแกรมการรักษาสุภาพสำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ เราสนับสนุนท่านในการดูแลป้องกันตนเอง และหมั่นตรวจสุขภาพตามปกติทางการแพทย์ จากการที่เราตรวจพบโรคร้าย ความผิดปกติ และสภาวะต่างๆ ก่อนที่จะเกิดอาการของโรคอย่างเห็นได้ชัดนั้นทำให้เราสามารถประหยัดเวลา ความไม่สะดวกสบาย และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เราจึงขอนำเสนอโปรอกรมตรวจสุขภาะแบบพิเศษมากมายหลายประเภท ซึ่งท่านสามารถเลือกโปรแกรมดังกล่าวที่เหมาะสมกับท่าน หรือหารือกับทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อกำหนดโปรแกรมตรวจสุขภาพส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับท่านเอง เราให้บริการตรวจสุขภาพในกรรีต่าง เช่น การขอใบรับลองอพทย์ การขอวีซ่า หรือการทำประกันรวมทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี และอื่นๆ อีกมาก เราให้บริการทั้งผู้ป่วยรายบุคคลและองค์กรขนาดใหญ่ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการทุกท่านอย่างเต็มความสามารถโดยไม่คำนึงถึงเพศหรือวัย

ที่โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรมท่านจะได้รับการบริการมาตรฐานสากลด้านการรักษาพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ท่านสามารถทราบผลวิเคาระห์การตรวจสุขภาพได้ภายใน 1 ถึง 3 ชั่วโมง ศูนย์สุภาพของเรามีบุคลาการที่มีความหลากหลายทางด้านภาษาและการทำงานที่เป็นมืออาชีพ.

 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน
 • ตรวจสุขภาพเพื่อใช่ในการสมัคงาน
 • ตรวจสุขภาพเพื่อสอบใบขับขี่ 
 • ตรวจสุขภาะทั่วไป
 • ตรวจสุขภาะประจำปี
 • ตรวจสุขภาพก่อนการจ้างงาน
 • ตรวจสุขภาพก่อนองค์กรธุรกิจ
 • ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน
 • การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่และไวรัสอื่นๆ 
 • เรามีโปรแกรมการตรวจสุภาพในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึง
  • ตรวจกลุ่มเลือดตามระบบหมู่เลือด
  • นับเลือด CBC เพื่อตรวจโรคประจำตัว
  • ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจหาไวรัสเอชไอวี
  • ตรวจฮีโมโกบิน เพื่อทดสอบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง
 • ห้องตรวจและห้องให้คำปรึกษา
 • ห้องตรวจวีไอพี และห้องรับรองพิเศษ
 • ห้องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหัวใจ
 • ห้องตรวจวินิจฉัยโรคทางนรีเวช ภายในอุ้งเชิงกราน
 • ห้องฉุกเฉิน
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างภาพเพื่อการตรวจรักษา
 • ห้องส่วนตัวสำหรับให้คำปรึกษาและการตรวจสุขภาพ
 • ห้องรับรอง
 • ห้องตรวจเลือด
 • ห้องฉายรังสีและเอ็กซเรย์
 • ห้องสำหรับการเช็คการเต้นของชีพจรและสัญญาณชีพ
 • ห้องตรวจคัดกรองสายตา
 • ห้องส่วนตัวสำหรับการตรวจสตรี
 • ห้องสำหรับวัดองค์ประกอบของร่างกาย
 • อุปกรณ์สำหรับวัดสมรรถภาพของหัวใจ(EST)